Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Acalles croaticus Brisout, 1867
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek europejski, obejmujący zasięgiem obszary górzyste w Bośni i południowo-wschodniej części Europy Środkowej, docierający na zachód do Alp Bawarskich i Szwarcwaldu. W Polsce odkryty niedawno. Wobec niedawnego potwierdzenia pierwszej ogólnikowej wzmianki z 1987 r. o występowaniu tego gatunku w Polsce, informacja o jego błędnym wykazaniu z naszego kraju (Mroczkowski i Stefańska 1992) jest obecnie nieaktualna. Bionomia nie jest bliżej znana. Występuje w wilgotnych, cienistych lasach liściastych i mieszanych. Postacie dojrzałe poławiano na suchych gałęziach, chruście, pod opadłym listowiem i w ściółce.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Beskid Zachodni (Knutelski 1991b); Pieniny: Magura Spiska (Knutelski 1991b, Knutelski i Skalski 1993), Malinów — Szlachtowa (Petryszak 1993b); Tatry (Knutelski 1988b, Knutelski 1993, Dieckmann i Behne 1994); Polska (Lucht 1987)