Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acalles dromedarius Boheman in Schönherr, 1844
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący w zachodniej i południowej części Europy oraz w zachodniej części Afryki Północnej. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowo wykazywany ze Śląska na podstawie kilku wzmianek z XIX w. o występowaniu tego ryjkowca w Sudetach Zachodnich, co później nie zostało potwierdzone, w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) został pominięty. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne występowanie w Polsce tego ryjkowca jest niemożliwe (Mroczkowski i Stefańska 1992). Bionomia tego gatunku nie jest poznana.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: