Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acalles echinatus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony we wschodniej i południowo-wschodniej części Europy oraz we wschodniej części Europy Środkowej, docierający na północ do Danii, Finlandii, Karelii i południowej Szwecji, notowany ponadto z Bolonii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zamieszkuje suche i niezbyt wilgotne lasy liściaste i mieszane oraz parki. Bionomia poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe poławiano na martwym drewnie gałęzi, w wiązkach chrustu, pod korą, opadłymi liśćmi, w ściółce i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie (Dieckmann 1982); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Dieckmann 1982); Nizina Mazowiecka: Urle woj. Siedlce (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968, Wanat 1994); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982), Jastrzębie-Zdrój (Kuśka 1989); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Dieckmann 1982, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Biała Góra (Petryszak 1988, Petryszak 1991), rezerwat Grabowiec koło Pińczowa (Szypuła J.*); Góry Świętokrzyskie: Cząstków (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: rezerwat Bachus koło Sawina (Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992); Roztocze: rezerwat Bukowa Góra koło Zwierzyńca (Cmoluch i in. 1993, Cmoluch i in. 1994); Beskid Zachodni: rezerwat Kopce koło Cieszyna (Kuśka 1982), Życzanów (Petryszak 1982), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Trella 1938, Dieckmann 1982, Mazur M. 1994); Bieszczady: Baligród (Petryszak 1977, Dieckmann 1982, Petryszak 1982); Pieniny: Facimiech (Petryszak 1980b, Petryszak 1982); Polska (Smreczyński 1972, Leśniak 1987, Lucht 1987, Tempére i Péricart 1989, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Dieckmann 1982)