Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris analis (Olivier, 1790c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zasiedlający południową i środkową część Europy; wykazywany poza tym z Anglii i zachodniego Kazachstanu. W Polsce jest chrząszczem rzadko spotykanym, notowanym z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Występuje na wilgotnych pastwiskach, w zaroślach i rowach oraz w środowiskach ruderalnych. Larwa żeruje w podstawie łodygi i w korzeniach płesznika czerwonkowego — Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany, Jabłonna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Smreczyński 1932), Warszawa (Kuntze i Noskiewicz 1934), Zegrze (Kinelski i Szujecki 1959); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Leder 1872, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Kuntze i Noskiewicz 1934); Beskid Wschodni: Opole Zachodnie (Mazur M. 1994b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Środkowa (Smreczyński 1974); Polska Południowa (Smreczyński 1974); «Śląsk» (Schwarz E. 1872b, Kraatz 1876, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Lohse 1983)