Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris carbonaria (Boheman in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony od Moraw i Austrii Dolnej przez Rumunię, Podole i Wołyń aż po zachodni Kazachstan. Wykazany ogólnikowo z Polski w 1913 r. na podstawie znalezisk z Podola i Wołynia (M. Mroczkowski i J. Stefańska 1992). Występuje na polach uprawnych, łąkach, przydrożach i ciepłych zboczach. Jako rośliny żywicielskie są podawane: świrzepa trwała — Rapistrum perenne (L.) All. i rukiewnik wschodni — Bunias orientalis L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: