Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris coerulescens (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej i południową oraz środkową część Europy, docierający na wschód do Kaukazu, Iranu i Azji Środkowej. Drążyn zielonawy zamieszkuje w Polsce głównie obszary nizinne. Występuje na polach, łąkach, pastwiskach, przydrożach i miejscach ruderalnych. Jako rośliny żywicielskie były podawane w piśmiennictwie: kapusta polna — Brassica campestris L., kapusta warzywna — B. oleracea L., kapusta rzepak — B. napus L., gorczyca polna — Sinapis avensis L., gorczycznik pospolity — Barbaraea vulgaris R. Br. i dwurząd wąskolitny — Diplotaxis tenuifolia (Juslen) Dc. Larwy żerują w łodygach i mogą powodować szkody w uprawach kapusty i rzepaku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Solec Kujawski (Riedel 1893), okolice Poznania (Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Lipa i in. 1977), Koniczynka woj. Bydgoszcz (Cmoluch 1958, Cmoluch 1958b, Cmoluch 1960), Toruń-Rubinkowo (Białooki P.*), Szczyglice koło Głogowa (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Obarski 1963, Obarski 1968); Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Gerhardt 1879), Wrocław (Kozłowska 1960), Pątnów Legnicki (Szypuła J.*); Górny Śląsk: Kalinowice (Gerhardt 1866); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983), Jaskrów i Zacisze woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Cmoluch 1980); Wyżyna Lubelska: Kraśnik, Zdziechowice (Cmoluch 1958, Cmoluch 1958b), Felin koło Lublina (Miczulski 1961, Miczulski 1964, Ziarkiewicz 1961), okolice Lublina (Fedorko 1966), Lublin (Cmoluch 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Wajgiel 1875, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Zebe G. 1853, Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Brischke 1871, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «województwo bydgoskie» (Obarski 1968); «województwo krakowskie» (Obarski 1968)