Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris laticollis (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. Drążyn czarny zasiedla w Polsce głównie stanowiska na niżu i wyżynach, rzadziej na podgórzach. Występuje na polach, ugorach, pastwiskach, przydrożach, na miejscach ruderalnych, w rowach oraz wzdłuż murów i płotów. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach w kwietniu i przeżywają do lipca. Jako rośliny żywicielskie są podawane różne gatunki krzyżowych (Cruciferae), jak kapusta warzywna — Brassica oleracea L., gorczyca polna — Sinapis arvensis L., rzodkiew zwyczajna — Raphanus sativus L., rzodkiew świrzepa — R. raphanistrum L., stulisz lekarski — Sisymbrium officinale (L.) Scop., stulisz pannoński — S. altissimum L., rukiew nadmorska — Cacile maritima Scop., pszonak drobnokwiatowy — Erysimum cheiranthoides L., pszonak jastrzębiolistny — E. hieraciifolium L., dwurząd murowy — Diplotaxis muralis (L.) Dc, lak pospolity — Cheiranthus cheiri L. i lewkonia letnik — Matthiola incana (L.) R. Br. Samice w początkach kwietnia składają jaja na podstawie łodygi. Larwy wylęgają się po około dwóch tygodniach i żerują w szyi korzeniowej i w korzeniach do końca czerwca, następnie przepoczwarczają się w miejscu żerowania. Imagines pojawiają się od połowy lipca do połowy sierpnia, później odbywają hibernację zimową. Niekiedy larwy wyrządzają szkody w uprawach różnych roślin krzyżowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Hedicke 1918); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Schumann 1908, Schmidt H. 1909b, Schmidt H. 1909c, Dittrich i Schmidt 1911, Szulczewski 1922, Szulczewski 1933, Szulczewski 1953, Kéler 1927, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Polentz 1939b, Cmoluch 1958b, Cmoluch 1960, Michalski A. 1965, Obarski 1968, Lipa i in. 1977), Puszczykowo koło Poznania (Kuśka A.*), Szczyglice koło Głogowa (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1883, Smreczyński 1932), Reguły (Obarski 1960b, Obarski 1968); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, Orzeszkowo (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Polentz 1933, Kozłowska 1960); Wzgórza Trzebnickie: Pasikurowice woj. Wrocław (Polentz 1932); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1832, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886); Wyżyna Małopolska: Łódź (Kuntze R. 1936, Wanat 1987), Pabianice, Grotniki. koło Łodzi, Chotel Czerwony koło Buska Zdroju (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1958b, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Schmidt H. 1909c, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)