Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris nesapia Faust, 1887b
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem wschodnią część Europy Środkowej oraz strefę stepów europejskiej części byłego ZSRR; notowany nadto z Kaukazu i Kazachstanu. W Polsce należy do rzadkości — jest znany z nielicznych stanowisk w tylko czterech krainach. Występuje głównie na stanowiskach piaszczystych w suchych zaroślach, na zrębach, przydrożach i miejscach ruderalnych. Żyje na bylicy polnej — Artemisia campestris L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany, Jabłonna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Smreczyński 1932), Warszawa-Gocławek, Siennica (Bartoszyński 1937b), Ostrów Mazowiecka (Kinelski i Szujecki 1959, Wanat 1994), okolice Warszawy (Smreczyński 1974), Warszawa-Anin (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, Siemianówka, Orzeszkowo (Wanat 1994); Wyżyna Małopolska: Łódź-Stare Chojny (Wanat 1985), Łódź (Wanat 1987); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny nad Wisłą (Smreczyński 1974); Polska (Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); Polska Południowa (Franz 1936)