Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris picicornis (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zasiedlający południową i środkową część Europy; wykazywany poza tym z Anglii, Maroka i Azji Przedniej. Jest ryjkowcem rzadko spotykanym w Polsce, notowanym tylko z pięciu krain. Poławiano go na suchych wzgórzach, przydrożach, rumowiskach i aluwiach rzecznych. Jako rośliny żywicielskie są podawane: rezeda żółta — Reseda lutea L. i rezeda żółtawa — R. luteola L. Postacie dojrzałe spotykano na roślinach od kwietnia do września; występują one w dwu generacjach w ciągu roku. Pierwsze pokolenie, wiosenne, pochodzi z jaj składanych przez samice w drugiej połowie lata, larw zimujących i imagines lęgnących się w kwietniu. Samice tego pokolenia składają jaja do korzeni w maju i czerwcu, a z wylęgających się z nich larw powstaje w toku rozwoju pokolenie letnie. Samice tego pokolenia składają jaja w sierpniu i wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Gdynia-Port (Białooki P.*); Dolny Śląsk: Wrocław-Gaj (Wanat M.*); Górny Śląsk: Bytom (Polentz 1935, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bieżanów (Smreczyński 1939b), Zabierzów (Smreczyński 1939b, Mazur M. 1983), okolice Krakowa (Smreczyński 1974), Prokocim (Mazur M. 1983); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1927); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1974); «Podkarpacie» (Smreczyński 1974)