Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris scolopacea Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący Europę Południową oraz południową część Europy Środkowej; notowany poza tym z Anglii, Kaukazu, Kazachstanu, Azji Środkowej i Egiptu. W Polsce wykazany najprawdopodobniej wskutek mylnego oznaczenia (M. Mroczkowski i J. Stefańska 1992). Występuje na miejscach ruderalnych, słonawiskach i pobrzeżach morskich. Żyje na różnych gatunkach roślin z rodziny komosowatych (Chenopodiaceae), jak komosa biała — Chenopodium album L., łoboda rozłożysta — Atriplex patulum L., soliród zielny — Salicornia herbacea L. i sodówka nadmorska — Suaeda maritima (L.) Dum. Notowano go ponadto jako szkodnika buraków w byłym ZSRR. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach od czerwca do sierpnia. Larwy żerują w podstawowej części łodygi.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Reguły koło Warszawy (Obarski 1961b)