Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Enicmus (Conithassa) anthracinus (Mannerheim, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, wykazywany z nielicznych stanowisk w środkowej części Europy oraz Skandynawii i północnym obszarze europejskiej części ZSRR. W Polsce notowany z 9 krain, przeważnie z pojedynczych miejscowości w poszczególnych krainach. Poławiany pod rozkładającym się opadłym listowiem oraz wśród pleśniejącego siana i resztek pokarmowych przy paśnikach dla zwierząt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1903e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: góra Nart (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1903b, Gerhardt 1903c, Gerhardt 1903d, Kolbe W. 1907, Scholz R. 1935c, Horion 1961); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1879e, Gerhardt 1891e, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Sudety» (Gerhardt 1903e, Gerhardt 1910)