Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris violaceomicans Solari A. et Solari F., 1904
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu; notowany dotychczas z Rumunii, Mołdawii, zachodniego Podola i obwodu rostowskiego. Z Polski dotychczas nie wykazany (S. Smreczyński 1974, M. Mroczkowski i J. Stefańska 1992). Ogólnikowa wzmianka o jego występowaniu w Galicji opierała się na znalezisku w Brodach w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Bionomia tego gatunku nie jest znana.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: