Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozpowszechniony w niemal całej Europie (z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych Fennoskandii); notowany poza tym z Maroka i Algierii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Występuje na pobrzeżach wód, mokrych łąkach, torfowiskach, mokradłach, w rowach i olszynach. Rośliny żywicielskie to: sitowie leśne — Scirpus silvaticus L., sit rozpierzchły — Juncus effusus L. i turzyce — Carex L. Larwy żerują w obrębie podstawy blaszki liściowej i żeberek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937, Pawłowski J. 1966, Stachowiak P. 1987b), Wolin — Wicko, Słowiński Park Narodowy — Czołpino (Wanat M.*); Pojezierze Mazurskie: nadl. Rajgród — rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989, Pinowska i in. 1991), Piduń koło Szczytna (Malkin B.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wolsztyn (Bogucka-Kaster 1971), Puszczykowo koło Poznania (Bogucki 1974), Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931), Zabieżki koło Warszawy (Kuśka A.*), Rogóźno koło Łowicza (Wanat M.*); Podlasie: Sosnowica, Kołacze, Żłobek, Sobobór i Zbereże woj. Chełm (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Pomorski 1984), Mokry Dwór koło Wrocławia, Dąbrowa Niemodlińska koło Opola (Wanat M.*); Górny Śląsk: koło Koźla (Schubert 1934), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982, Kuśka i Pawłowski 1989), Rudy, Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Zabierzowa (Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983), Zelce-Węże koło Wielunia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Rogów i Wągry koło Koluszek, Ceteń koło Inowłodza (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Tenenbaum 1931, Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1992, Cmoluch i Kowalik 1964, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1985, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1931, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1931, Mazur M. 1992), Szarów w Puszczy Niepołomickiej (Kuśka A.*); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Wendeler 1918); Beskid Zachodni (Gotwald 1968, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Wanat M.*); Pieniny (Tenenbaum 1931, Petryszak 1980b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992); Polska (Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Schilsky 1909, Schilsky 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)