Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pelenomus canaliculatus (Fahraeus in Schönherr, 1843b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący zachodnią, środkową i północną część Europy, docierający w Szwecji do koła podbiegunowego, na wschód przez Syberię sięgający po Japonię. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Spotykany głównie na niżu, rzadziej w niższych położeniach górskich, w wodach stojących, na brzegach jezior i stawów, w wilgotnych rowach i dołach. Żyje na wywłóczniku kłosowym - Myriophyllum spicatum L., wywłóczniku okółkowym - M. verticillatum L. i rdeście łagodnym - Polygonum mite Schrk. Postacie dojrzałe i larwy żerują na pędach sterczących nad wodą. Przepoczwarczenie odbywa się w okrągławym kokonie przytwierdzonym do liścia. Rozwój od jaja do imago trwa około trzech tygodni. Postacie dojrzałe zimują pod szczątkami roślin, w napływkach i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bobolice woj. Koszalin (Wagner H. 1939); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922), Ruda Milicka (Kania J.*), Grabownica koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1883), Czarna Struga koło Warszawy (Smreczyński 1932), nadl. Ostrów Mazowiecka — uroczysko Biel (Szujecki 1959); Podlasie: Białka woj. Biała Podlaska (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk: Legnica i okolice (Gerhardt 1870c, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871), Wrocław (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Wagner H. 1939, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska: Kłomnice i Nieznanice koło Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: Dratów woj. Lublin (Cmoluch 1992); Roztocze: Wychody woj. Zamość (Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1994); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Pieniny (Knutelski i Witkowski 1995); Tatry (Knutelski i Kuśka 1991); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Kraatz 1876, Kuhnt 1912)