Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Rhinoncus bosnicus Schultze, 1900b
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek szeroko rozmieszczony od środkowej części Europy i Półwyspu Bałkańskiego po Kaukaz, Turkmenię i Kraj Nadmorski. W Polsce ryjkowiec ten należy do rzadkości - jest znany tylko z pięciu krain. Występuje na wilgotnych pobrzeżach wód, lasów i zarośli, na mokrych łąkach, przydrożach i w rowach. Żyje na rdeście łagodnym - Polygonum mite Schrk., szczawiu tępolistnym - Rumex obtusifolius L. i szczawiu nadmorskim - R. maritimus L. Larwy żerują w lipcu i sierpniu w szyi korzeniowej i górnej części łodygi. W sierpniu następuje przepoczwarczenie, które odbywa się w końcowym odcinku chodnika w komorze sporządzonej przez larwę z ekskrementów i wiórków ze ścian chodnika. Postacie dojrzałe spotyka się często pod przyziemnymi liśćmi.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Kuśka A. 1982. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) rezerwatów przyrody Łężczak koło Raciborza i Kopce koło Cieszyna - studium ekologiczno-faunistyczne. Ochr. Przyr., Warszawa-Kraków, 44, str. 249-292, 18 rys. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Neresheimer J. i H. Wagner. 1939. Beiträge zur Colopterenfauna der Mark Brandenburg. XVII. Märk. Tierw., Berlin, 4, str. 1–30. – F.

Petryszak B. i M. Mazur. 1981. Wiadomości o rozmieszczeniu Otiorhynchus rugosostriatus Goeze i innych rzadko spotykanych gatunków ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Zool., Warszawa-Kraków, 27, str. 143–157. – F.

Smreczyński St. 1974. Ryjkowce – Curculionidae: Podrodzina Curculioninae: Plemiona Barini, Coryssomerini, Ceutorhynchini. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98e. Warszawa, 180 str., 293 rys. – F.

Wagner H. 1940. Monographie der paläarktischen Ceuthorrhynchinae (Curcul.). (Fortsetzung). Ent. Bl., Krefeld, 36, str. 65–81, 97–111. – F.

Wagner H. 1942. Über das Sammeln von Ceuthorrhynchinen. (Die Nährpflanzen, Lebensgewohnheiten und Erscheinungszeiten der deutschen Ceuthorrhynchinen). Koleopt. Rdsch., Wien, 28, str. 1–17. – F.

Wanat M. 1993. Nowe stanowiska interesujących gatunków ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce. Wiad. Ent., Poznań, 12, str. 31–36. – F.