Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek palearktyczny (z wyjątkiem Afryki Północnej); w Europie docierający na północ do około 64° szerokości geograficznej. W Polsce zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, nie jest jednak jeszcze znany z Tatr. Zasiedla głównie gleby piaszczyste na polach, pastwiskach, przydrożach, przychaciach, w lasach i zaroślach. Żyje na rdeście plamistym - Polygonum persicaria L., rdeście ptasim - P. aviculare L. i rdeście ostrogorzkim - P. hydropiper L. W czerwcu i lipcu samice składają jaja na dolnej stronie blaszki liściowej lub na ścianie łodygi. Larwy żerują w łodydze i szyi korzeniowej. Drążą chodniki w górnej części korzenia, żywiąc się tkankami rdzenia. W jednej łodydze może żerować wiele larw. Rozwój larwalny trwa cztery do pięciu tygodni. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu w końcowym odcinku chodnika; po 7-10 dniach pojawia się nowe pokolenie. Imagines mogą wykonywać skoki na niewielkie odległości.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Warnowo woj. Szczecin (Stachowiak P. 1987b, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938, Stachowiak P. 1994b), nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: Stary Dwór koło Olsztyna (Żurańska 1962, Żurańska 1962b), nadl. Rajgród - rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Cmoluch 1958b, Cmoluch 1960, Błażejewska 1960, Kadłubowski i Czalej 1962, Stachowiak P. 1984), Stawno koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1994), Chojnów (Malkin B.*), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie (Cmoluch 1992, Cmoluch 1995), Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b, Trojan i in. 1994, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Roger 1856, Gerhardt 1874, Pomorski 1984), Lubiąż, Chrząstawa Wielka, Oława (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Oleśnica (Wanat M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991), 6 miejscowości (Kuśka A.*), Pawłowice (Malkin B.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Knutelski 1991, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Nunberg 1986, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Rogów koło Koluszek, Sulejów, rezerwat Żądłowice (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Tenenbaum 1918, Cmoluch 1958b, Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Cmoluch 1995, Miczulski 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Łętowski 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992, Knutelski 1991, Mazur M. 1992), Kazimierz Dolny (Malkin B.*); Roztocze (Minda-Lechowska 1981, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), wzgórze Wapielnia koło Tomaszowa Lubelskiego (Kuśka A.*), Krasnobród (Wanat M.*); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1913, Petryszak 1988, Łętowski 1994); Sudety Zachodnie: Ścinawica (Kania J.*), góra Górzec (Szypuła J.*); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Knutelski 1988, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993, Knutelski i Petryszak 1995, Knutelski i Witkowski 1995, Petryszak i in. 1995); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995); Bieszczady: Mików, Wola Michowa (Stachowiak P. 1994), Zatwarnica (Malkin B.*); Pieniny (Petryszak 1982, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911, Kolbe W. 1927, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)