Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Palearktyce; w Europie docierający na północ w przybliżeniu do 68° szerokości geograficznej. Występuje na wilgotnych polach, łąkach, na pobrzeżach wód, lasu i zarośli, na przydrożach i groblach, w dołach po wybranym piasku i żwirze. Jako rośliny żywicielskie dotychczas podawano w piśmiennictwie siedem gatunków szczawi Rumex L. W okresie wegetacyjnym postacie dojrzałe łowiono na tych roślinach lub w ich sąsiedztwie na trawach, roślinach zielnych i krzewach. Zimujące osobniki spotykano w ściółce, kępkach trawy, resztkach słomy i siana oraz w napływkach i wśród mchów. Samice od lipca składają jaja w blaszki liściowe na górnych odcinkach łodygi. Larwy w łodydze drążą chodniki w kierunku korzenia. Żywią się tkankami rdzenia wypełniając chodniki czarnobrunatnymi odchodami; w sierpniu-wrześniu przepoczwarzają się wśród ekskrementów w przyziemnej części łodygi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Pinowska 1976, Stachowiak P. 1987b), Jastarnia (Kuśka A.*), Międzyzdroje (Malkin B.*); Pojezierze Pomorskie: Siekierki woj. Szczecin (Wagner H. 1936), nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968), Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1994b), Puszcza Bukowa koło Szczecina - okolice Kozłowa (Stachowiak P. 1995); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Piduń koło Szczytna, okolice Mikołajek (Malkin B.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Podkowa Leśna, Chojnów, Dziekanów Polski (Malkin B.*); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981), Różanystok (Malkin B.*); Puszcza Białowieska (Roubal 1910b, Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Lgocki 1908, Schubert 1934, Kuśka 1982, Knutelski 1991), 6 miejscowości (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Knutelski 1991, Michalik i in. 1991, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Nunberg 1986, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Knutelski 1991, Mazur M. 1992), Kazimierz Dolny (Malkin B.*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1913, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Mazur M. 1992, Mazur M. 1994b); Sudety Zachodnie: okolice Sobieszowa i Jagniątkowa (Stachowiak P. 1988b); Sudety Wschodnie: Masyw Śnieżnika, Romanowo, Nowy Waliszów (Kania J.*), Stronie Śląskie (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993, Knutelski i Witkowski 1995, Petryszak i in. 1995), Babia Góra - Hala Czarnego, góra Błotnia (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska: Magura Spiska - Dolina potoku Jurgowczyk (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Stachowiak P. 1994), Zatwarnica (Malkin B.*); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Tatry (Nowicki M. 1873, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993), Hala Gąsienicowa (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Wagner H. 1936, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
W Polsce pospolity, znany ze wszystkich krain.