Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Enicmus (Conithassa) kolbei Wanka, 1929
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Rozsiedlenie ogólne oraz wymagania ekologiczne nie są dokładnie zbadane z powodu utrzymujących się długi czas niejasności systematycznych. Gatunek opisany z Sudetów, notowany później jeszcze ze Szwajcarii, gdzie znaleziony był w zapleśniałym sianie. Rozsiedlenie omawianego gatunku w Polsce wymaga dalszych badań, gdyż mimo że od opisu gatunku upłynęło przeszło 50 lat, znany on jest u nas tylko z dwu stanowisk w Sudetach Wschodnich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Kletno koło Bystrzycy Kłodzkiej (Wanka 1929, Horion 1961), Śnieżnik Kłodzki (Kolbe W. 1931, Horion 1935); «Sudety» (Horion 1951)

Uwagi:
Sudety Wschodnie: locus typicus! dla E. kolbei Wanka,