Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Marmaropus besseri Gyllenhal in Schönherr, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony we wschodniej części Europy Środkowej oraz na zachodnich obszarach europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, nie jest jednak jeszcze wykazany z Podlasia i pięciu krain w południowej części kraju. Zamieszkuje łąki, rowy, suche i wilgotne piaszczyste pobrzeża wód, łąki, pastwiska i ugory na obszarach nizinnych i górzystych po regiel dolny. Żyje na szczawiu zwyczajnym - Rumex acetosa L. i szczawiu polnym - R. acetosella L. Postacie dojrzałe prowadzą skryty tryb życia - zazwyczaj przebywają pod przyziemnymi liśćmi. Samice w maju-czewcu składają jaja na dolnych częściach łodygi w komory wygryzione żuwaczkami. Larwy odbywają rozwój w dolnej części łodygi i szyi korzeniowej. Nowe pokolenie pojawia się od połowy września i wkrótce szuka kryjówek na przezimowanie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Pfeil 1855, Dohrn 1856, Gutfleisch 1859, Bach 1867b, Wagner H. 1940), Płutowo woj. Toruń (Błażejewski 1969, Smreczyński 1974); Pojezierze Mazurskie: Judyty koło Bartoszyc (Vorbringer 1902, Vorbringer 1906, Smreczyński 1974), Olsztyn (Białooki P.*), Giżycko (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Weise 1872, Osterloff 1883, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Dorn 1919, Wagner H. 1940, Wagner H. 1941, Szymczakowski 1965), 6 miejscowości (Białooki P.*), Stawno koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: okolice Modlina (Osterloff 1883), Platforma Zamojskiego (Urle) koło Warszawy, Piaseczno (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska: Siemianówka, Orzeszkowo (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1867e, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Wagner H. 1940), Wrocław-Karłowice (Kania J.*), Wrocław-Rędzin, Mokry Dwór koło Wrocławia (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie, Twardogóra (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Górki Śląskie (Kuśka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Pfeil 1855, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Wagner H. 1940, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Radoszki woj. Tarnobrzeg (Cmoluch i Łętowski 1990), Galów koło Buska (Mazur M. 1994e), Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Przymiarki (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Wańkowicz 1878, Osterloff 1883, Smirnov 1910b, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972); Roztocze: Zwierzyniec i Rudka woj. Zamość (Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994, Cmoluch i in. 1995), Sochy koło Zwierzyńca, Góra Wieprzecka (Kuśka A.*), Józefów Biłgorajski (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: Myślibórz koło Jawora (Letzner 1867); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Wanat M.*); Polska (Gyllenhal in Schoenherr 1837, Schönherr 1844, Łomnicki M.A. 1913, Wagner H. 1940, Dieckmann 1972, Lucht 1987, Tempére i Péricart 1989, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Dalla Torre i Hustache 1930, Horion 1951); «Prusy» (Lentz 1856, Lentz 1857, Schilsky 1888, Reitter 1916, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Osterloff 1883, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Dalla Torre i Hustache 1930, Horion 1951, Gauckler i Hardörfer 1961); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Polska: — terra typica!dla Marmaropus besseri Gyll.