Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rutidosoma fallax (Otto, 1897)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje głównie obszary górzyste w Europie Środkowej, we Francji, Włoszech i na Półwyspie Bałkańskim; ponadto sporadycznie spotykano go na niżu środkowoeuropejskim po Danię i południową prowincję Skanię w Szwecji. Występuje w Polsce prawdopodobnie na obszarze całego kraju z wyjątkiem wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze znany z kilku krain. Zasiedla pobrzeża potoków, cieniste i wilgotne lasy liściaste oraz zarośla; w górach sięga po piętro kosodrzewiny. Żyje na szczawiku zajęczym - Oxalis acetosella L. Biologia bliżej nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano w okresie wegetacji przeważnie na niższej roślinności, a w zimie wśród mchów porastających pnie drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: nadl. Ruda — rezerwat Szumny Zdrój (Gotwald 1968); Nizina Mazowiecka: Celestynów (Malkin B.*); Górny Śląsk (Polentz 1937, Kuśka 1989), Górki Śląskie, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Trella 1934, Wagner H. 1944, Smreczyński 1950, Cmoluch 1980, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska: Wykus koło Suchedniowa (Kuśka 1989c), Biała Góra (Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch i in. 1979, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Roztocze (Cmoluch i in. 1979, Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1993, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. 1992), wzgórze Wapielnia koło Tomaszowa Lubelskiego (Kuśka A.*); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Smreczyński 1929); Sudety Zachodnie (Kolbe W. 1913, Kolbe W. 1914, Kolbe W. 1927, Wagner H. 1944); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Kolbe W. 1913, Scholz R. 1929f, Wagner H. 1944), Kletno (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Wanka 1920, Wanka 1927, Wanka 1928, Smreczyński 1929, Trella 1934, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Dieckmann 1966, Dieckmann 1966c, Gotwald 1968, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Petryszak i in. 1993, Knutelski i Witkowski 1995, Petryszak i in. 1995), 4 miejscowości (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Cmoluch 1980, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Stachowiak P. 1994); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995); Tatry (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Knutelski 1993); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Reitter 1916, Horion 1951); «Karpaty» (Cmoluch 1980); «Sudety» (Wagner H. 1937, Cmoluch 1980)