Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amalus scortillum (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Szeroko rozmieszczony w Europie prócz Hiszpanii, docierający w Skandynawii do skrajnych prowincji północnych, ponadto zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce notowany głównie ze stanowisk położonych na terenach nizinnych i wyżynnych. Zasiedla głównie piaszczyste miejsca na polach, pastwiskach, miedzach, przydrożach, pobrzeżach lasu i w zaroślach. Żyje na rdeście ptasim - Polygonum aviculare L. i szczawiu tępolistnym - Rumex obtusifolius L. Samice składają jaja w kwietniu i maju. Larwy żerują w korzeniach i szyi korzeniowej, następnie opuszczają miejsca żerowania i przepoczwarczają się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Pobierowo koło Kamienia Pomorskiego (Pawłowski J. 1966), Gdynia-Obłuże (Białooki P.*); Pojezierze Pomorskie: rezerwat Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1994b), Więckowy i Pszczółki koło Tczewa (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń-Wrzosy (Białooki P.*), Ruda Milicka, Maików nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1942, Polentz 1949), Kamieniec Wrocławski (Kania J.*), Pątnów Legnicki, Lubiąż, Borowa Oleśnicka (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuśka 1982), Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1932, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Modlica koło Łodzi, Inowłódz (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Anasiewicz i Cmoluch 1966, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Miczulski i Olszewski 1973, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1992, Mazur M. 1992); Roztocze: Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1918), rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Bolestraszyce koło Przemyśla (Wanat M.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927), Wojnarowa koło Korzennej (Petryszak i in. 1995); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Zebe G. 1853, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)