Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią i środkową część Europy, sięgający na południe do północnych Włoch, a na północ do Danii i południowych prowincji Szwecji i Finlandii. W Polsce wykazywany głównie z obszarów nizinnych. Zasiedla muliste brzegi wód, mokre łąki, wilgotne i bagniste miejsca w dolinach rzek i potoków, źródła i rowy. Żyje głównie na rzepisze - Rorippa palustris (Leyss.) Bess. i rzepisze ziemnowodnej - R. amphibia (L.) Bess., rzadziej na rukwi wodnej - Nasturtium officinale R. Br. Składanie jaj rozpoczyna się w kwietniu i rozciąga na kilka tygodni. Larwy znajdowano w łodygach od maja do września; żerują w rdzeniu łodygi i nie wdrażają się do korzenia. W jednej łodydze zwykle występuje kilka larw. Przepoczwarczenie odbywa się w komorze w miejscu żerowania albo na wyściółce z wiórków żerowiska. Postać dojrzała zimuje w ściółce liściastej, detrytusie, łodygach trzcin, wśród mchów i w napływkach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Sopot (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn-Dajtki (Białooki P.*), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933), Brzoza koło Torunia, Włocławek (Białooki P.*), Ruda Milicka (Kania J.*), Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932), Młogoszyn koło Kutna Puszcza Bolimowska - Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1874, Schwarz i Letzner 1874, Pomorski 1984), Wrocław-Pawłowice (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Kichary koło Sandomierza (Cmoluch i in. 1995), Dłutów koło Łodzi, Podklasztorze koło Sulejowa, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy - Droga Królewska (Cmoluch 1980); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny (Cmoluch 1971), Opoka Duża woj. Tarnobrzeg (Cmoluch 1986b), Wólka Wytycka woj. Chełm (Cmoluch i in. 1988), Tarnogóra koło Izbicy (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Kotowa Wola koło Tarnobrzega (Jachno 1880), Osuchy woj. Zamość (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: Kopaniec koło Starej Kamienicy (Malkin B.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Zebe G. 1853, Bach 1854); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Helm 1881); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)