Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coeliodes nigritarsis Hartmann, 1895
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący środkową i północną część Europy, docierający w Skandynawii do koła podbiegunowego. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnyh częściach kraju. Występuje na torfowiskach, pobrzeżach rzek i zrębach leśnych. Żyje na brzozie omszonej - Betula pubescens Ehrh. Według piśmiennictwa larwy żerują prawdopodobnie w kwiatostanach żeńskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Słowiński Park Narodowy - Smołdzino (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielona Góra (Kania 1991b); Podlasie: Żłobek woj. Chełm (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy, Hajnówka-Poryjewo (Wanat 1994); Górny Śląsk: Dulowa woj. Katowice (Mazur M. 1983), Rybnik (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1974); Wyżyna Małopolska: Skowronno koło Pińczowa (Szypuła 1992); Wyżyna Lubelska: Jamniki woj. Chełm (Cmoluch 1992); Nizina Sandomierska: Szarów woj. Kraków (Kuśka A.*); Sudety Zachodnie (Kolbe W. 1924, Horion 1935); Polska (Dieckmann 1972, Lucht 1987, Tempére i Péricart 1989, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Horion 1951, Smreczyński 1974)