Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coeliodes ruber (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zasiedlający głównie zachodnią, południową i środkową część Europy, docierający na północ do Danii, południowej Skandynawii i Finlandii; notowany ponadto z Algierii, Maroka i Kaukazu. W Polsce wykazany z trzynastu krain, przy czym dane o występowaniu tego ryjkowca na Śląsku Dolnym i Górnym oraz w Sudetach Wschodnich opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Żyje na dębach - Quercus L., zwłaszcza na dębie szypułkowym - Q. robur L. Spotykany przeważnie na nasłonecznionych pobrzeżach lasu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: rezerwat Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1994b); Pojezierze Mazurskie: nadl. Rajgród - rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968), Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Puszcza Białowieska: Hajnówka, Białowieża (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1897, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz i okolice (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Skała Kmity i Chełm koło Krakowa, Kraków (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Kichary koło Sandomierza (Cmoluch i in. 1995); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1887, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Polentz 1942); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Beskid Wschodni (Trella 1934, Mazur M. 1994), Brylińce koło Przemyśla (Wanat M.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Gerhardt 1889, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)