Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coeliodes trifasciatus Bach, 1854
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek występuje w południowej i środkowej części Europy. W Polsce rzadko spotykany, wykazany z nielicznych stanowisk tylko w dziewięciu krainach, przy czym ze Śląska Dolnego na podstawie znalezisk w ubiegłym stuleciu. Zasiedla jasne lasy liściaste, nasłonecznione pobrzeża lasu, zarośla i ciepłe krzaczaste zbocza. Żyje na dębach - Quercus L., zwłaszcza dębie szypułkowym - Q. robur L., przede wszystkim na terenach wyżynnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk i okolice (Horion 1951, Smreczyński 1974); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1974, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: rezerwat Grabowiec (Mazur M. i Wanat 1994); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewskie (Kuśka 1989c); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Smreczyński 1974); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1889c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kania 1991b); Beskid Zachodni: Pogórze Ciężkowickie - Roztoka koło Zakliczyna (Knutelski i Kubisz 1993b), Rożnów, Bartkowa, Koniuszowa (Petryszak i in. 1995); Beskid Wschodni (Trella 1934, Smreczyński 1974, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1889, Kuhnt 1912, Smreczyński 1974); «Zachodnie Podkarpacie» (Smreczyński 1974)