Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phrydiuchus topiarius (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku przebiega równoleżnikowo od Francji przez środkową część Europy do Europy południowo-wschodniej, W Polsce występowanie tego ryjkowca stwierdzono tylko w ośmiu południowych krainach. Zasiedla suche łąki, słoneczne zbocza, widne zarośla, gruzowiska, przedkładając nad inne gleby gliniasto-wapienne. Żyje na szałwi łąkowej - Salvia pratensis L. Postać dojrzała pojawia się wcześnie na wiosnę. Przebywa przeważnie w sąsiedztwie korzeni i pod przyziemnymi liśćmi, wyjątkowo wychodzi na ich powierzchnię. Larwa żeruje w rdzeniu łodygi i szyi korzeniowej; przepoczwarcza się w ziemi. Młode pokolenie pojawia się z końcem sierpnia; imagines można spotkać do końca października pod rozetami przyziemnych liści.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków i okolice Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Kinel 1926, Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1960, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 21 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1960, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995
KFP 21 Wyżyna Małopolska Dwikozy koło Sandomierza Wanat M.*
KFP 21 Góry Świętokrzyskie Kielce Tenenbaum 1923, Kinel 1926, Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1960, Smreczyński 1974, Kuśka 1989c
KFP 21 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Smreczyński 1974, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 21 Roztocze Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 21 Beskid Zachodni Beskid Sądecki Petryszak 1982
KFP 21 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1955, Smreczyński 1974, Szymczakowski 1960, Petryszak 1982, Mazur M. 1994
KFP 21 Beskid Wschodni Złota Góra koło Przemyśla Mazur M. 1994b
KFP 21 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Knutelski i Witkowski 1995
KFP 21 Polska Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Śląsk» Seidlitz 1891, Kuhnt 1912
KFP 21 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884