Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Enicmus (Enicmus) histrio Joy et Tomlin, 1910
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, docierający na północ do północnej Szkocji i Skandynawii, środkowej Finlandii oraz Karelii, a na południe do północnych Włoch, Dalmacji, Bośni i Banatu. W Polsce znany tyko z dwu krain zachodnich, od przeszło 40 lat. u nas nie notowany. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, docierając w Alpach do około 2200 m n.p.m. Występuje w środowiskach naturalnych, i synantropijnych. Poławiany na przegrzybiałym drewnie drzew liściastych, pod odstającą korą, na hubach, pod opadłym listowiem, w detrytusie wśród mchów, w pleśniejącej słomie, sianie, pod świeżo ściętymi trawami, w kompoście i pod rozkładającymi się pleśniejącymi resztkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Horion 1935, Arnold 1938); Dolny Śląsk: Wrocław (Polentz 1939b)