Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus coerulescens (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Rozsiedlenie tego gatunku jest słabo poznane; notowano go z nielicznych stanowisk w Polsce, Słowacji, Brandenburgii, Nadrenii i wschodniej Francji. W Polsce chowacz ten należy do rzadkości faunistycznych; znany jest dotychczas tylko z okolic Krakowa i Przemyśla. Żyje wyłącznie na pieprzycy polnej - Lepidium campestre (L.) R. Br., roślinie rosnącej na gliniastych polach i w rowach. Larwa żeruje w ogonkach liściowych i w dolnych częściach łodygi, na których powoduje owalne wyrosła.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: