Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)
Opis w KFP:
[tom 21]
Pospolity gatunek holarktyczny, rozsiedlony w całej Europie, sięgający w Skandynawii daleko poza koło podbiegunowe. Zasiedla całą Polskę od Bałtyku aż po Tatry. Chowacz tasznikowiec jest spotykany w różnych suchych i wilgotnych środowiskach, na licznych krzyżowych - Cruciferae, zwłaszcza na taszniku pospolitym - Capsella bursa-pastoris (L.) Med., rosnącym na polach, przydrożach i śmietnikach. Samica składa wiosną jaj a na dolnej stronie ogonka albo nerwu liściowego; jajo jest wprowadzone do krótkiego kanalika, uprzednio wygryzionego w tkankach liścia i pokryte wydzieliną samicy. Larwa żeruje początkowo w blaszce i ogonku liściowym, następnie drąży łodygę i dociera do korzenia, skąd na przepoczwarczenie przewędrowuje w czerwcu-lipcu do gleby.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
[Brak szczegółowych danych o rozmieszczeniu]

Uwagi:
Wykazany z wszystkich krain. Sudety Wschodnie: Międzygórze - locus typicus! dla C. erysimi var. subniger Gerh. Sudety Zachodnie: Żarek koło Jawora — locus typicus! dla C. erysimi a. violaceus W. Kolbe