Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus gallorhenanus (Solari, 1949)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek europejski, rozmieszczony od Francji do Ukrainy i od Włoch do południowej Szwecji i Finlandii. W Polsce notowany z piętnastu krain, przy czym większość danych o jego występowaniu pochodzi z trzynastu południowych krain. Żyje na różnych gatunkach kapust - Brassica L. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach wczesną wiosną. Samica składa jaja do zamkniętego jeszcze pączka kwiatowego. Larwa odbywa rozwój w łuszczynce, odżywia się niedojrzałymi nasionami, a przepoczwarcza w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Augustów (Cmoluch 1979b, Cmoluch 1981c), Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Koniczynka koło Torunia (Cmoluch 1979b, Cmoluch 1981c), Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982), Bełsznica koło Wodzisławia Śląskiego (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Cmoluch 1979b, Cmoluch 1981c, Wiech 1984, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c, Mazur M. 1994e, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1979b, Cmoluch 1981c, Cmoluch 1986b, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992, Mazur M. 1992), Gródek koło Hrubieszowa (Wanat M.*); Roztocze (Cmoluch 1979b, Cmoluch 1981c, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Zachodnie: Gołogłowy, Góry Bardzkie-Garb Golińca (Kania J.*); Sudety Wschodnie: rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza (Kuśka A.*); Beskid Zachodni (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Kuśka 1982); Beskid Wschodni (Petryszak 1982, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995), Rokszyce koło Przemyśla (Wanat M.*); Bieszczady: Wola Michowa (Stachowiak P. 1994); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1974, Dieckmann 1972, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Łętowski 1981); «Beskid Niski» (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993)