Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus griseus Brisout, 1869
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w środkowej części Europy, docierający na północ do południowej Szwecji i Finlandii, na południe do środkowych Włoch, a na wschód do Kaukazu. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze znany z siedmiu krain. Zasiedla głównie piaszczyste, suche miejsca na polach, ugorach, nasłonecznionych zboczach, rumowiskach, przydrożach i pobrzeżach lasu. Larwy żerują w czerwcu-lipcu w łodygach rzodkiewnika pospolitego - Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., powodując na jego podstawie kuliste lub wrzecionowate wyrosła. Przepoczwarzenie odbywa się w glebie. Postacie dojrzałe spotykano również na innych roślinach krzyżowych, jak gorczyca polna - Sinapis arvensis L., pieprzyca gruzowa - Lepidium ruderale L., pieprzycznik przydrożny - Cardaria draba (L.) Desv. i chrzan pospolity - Armoracia lapathifolia Gilib.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Grzybno koto Kartuz (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska - nadl. Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Smreczyński 1932, Smreczyński 1974); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Kamieniec koło Gliwic (Polentz 1938), góra Zborów koło Zawiercia (Kuśka 1977), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982), Rybnik, Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Smreczyński 1974, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994), rezerwat Kąjasówka koło Krakowa, Podlesice koło Zawiercia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Biała Góra (Petryszak 1988), Wyżyna Miechowska (Petryszak 1991), rezerwat Grabowiec (Mazur M. i Wanat 1994), Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Cmoluch i Kowalik 1964, Petryszak 1982, Mazur M. 1992); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Smreczyński 1974); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wanka 1920, Kuśka 1982, Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1974, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Gerhardt 1900d, Gerhardt 1904, Kuhnt 1912, Hinke 1919, Horion 1951, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)