Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus hampei Brisout, 1869
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek występujący we wschodniej i w środkowej części Europy, sięgający na zachód po Nadrenię, a na północ po południowe prowincje Finlandii i Szwecji. W Polsce na całym niżu i wyżynach; zamieszkuje suche zbocza, przydroża, nasypy kolejowe, gruzowiska i inne miejsca o charakterze ruderalnym. Żyje na pyleńcu pospolitym - Berteroa incana (L.) Dc. Samica składa w lipcu wiele jaj do owocków. Larwy żywią się w łuszczynkach niedojrzałymi nasionami. Przepoczwarzenie odbywa się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdynia (Smreczyński 1929, Trella 1934), Woliński Park Narodowy - Trzciągowo (Stachowiak P. 1987b), Sopot (Białooki P.*); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Stachowiak P. 1994b), Grudziądz-Mniszek (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie (Wanat 1989), Olsztyn (Białooki P.*), Giżycko, Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922, Tenenbaum 1923), Toruń i okolice (Białooki P.*), Smukała koło Bydgoszczy (Kuśka A.*), Stawno koło Milicza, Małków nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923, Smreczyński 1929, Smreczyński 1932); Podlasie: Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Smreczyński 1929, Trella 1934, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1873, Letzner 1876, Gerhardt 1900b, Gerhardt 1900d, Gerhardt 1910, Pomorski 1984), Pątnów Legnicki, Kamieniec Wrocławski (Szypuła J.*), Wrocław-Gaj (Wanat M.*); Górny Śląsk: Nędza koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Trella 1934, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. 1994e, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), rezerwat Grabowiec koło Pińczowa (Kuśka A.*), Rogów koło Koluszek, Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Fedorko 1966, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze (Mazur M. 1992), Lipowiec koło Zwierzyńca, Krasnobród (Wanat M.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Smreczyński 1929, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Pomorze» (Horion 1951); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1921, Horion 1951)