Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus ignitus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy i w południowych prowincjach Fennoskandii, docierający na wschód do Syberii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale brak jest jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain, zwłaszcza z obszarów górskich. Występuje na suchych zboczach, pobrzeżach lasu, miejscach piaszczystych i ruderalnych, pastwiskach i wrzosowiskach. Żyje na pyleńcu pospolitym - Berteroa incana (L.) Dc. Larwa żeruje w rdzeniu łodygi, a przepoczwarcza się w glebie. Postacie dojrzałe spotykano również na innych roślinach z rodziny krzyżowych - Cruciferae.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Sopot Białooki P.*
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Wolin — Lubin Wanat M.*
KFP 21 Pojezierze Pomorskie Zumpt 1931, Kleine 1940, Stachowiak P. 1994b
KFP 21 Pojezierze Pomorskie Pszczółki koło Tczewa, Grudziądz-Mniszek Białooki P.*
KFP 21 Pojezierze Mazurskie Szyliny koło Gołdapi Vorbringer 1905
KFP 21 Pojezierze Mazurskie Olsztyn Białooki P.*
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Żary Wagner H. 1941
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Toruń Białooki P.*
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Małków nad Wartą Wanat M.*
KFP 21 Nizina Mazowiecka Smreczyński 1932
KFP 21 Podlasie Mrozy Smreczyński 1932
KFP 21 Podlasie Grodzisk woj. Siedlce Minda-Lechowska 1981
KFP 21 Podlasie Kołacze koło Włodawy Cmoluch 1992
KFP 21 Puszcza Białowieska Białowieża Smreczyński 1929, Trella 1934, Wanat 1994
KFP 21 Dolny Śląsk Gerhardt 1891c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910
KFP 21 Dolny Śląsk Pątnów Legnicki Szypuła J.*
KFP 21 Dolny Śląsk Wrocław-Huby, Chrząstawa Wielka Wanat M.*
KFP 21 Wzgórza Trzebnickie Trzebnica Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 21 Górny Śląsk Racibórz i okolice Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Rybiński 1902, Rybiński 1902b, Smreczyński 1929, Trella 1934, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 21 Wyżyna Małopolska Wanat 1987, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995
KFP 21 Wyżyna Małopolska Grotniki koło Łodzi, Rogów koło Koluszek, Inowłódz, Pińczów Wanat M.*
KFP 21 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 21 Roztocze Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923, Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 21 Roztocze Lipowiec koło Zwierzyńca Wanat M.*
KFP 21 Beskid Wschodni Bakończyce i Medyka Trella 1934
KFP 21 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1929, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Pomorze» Horion 1951
KFP 21 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Horion 1951
KFP 21 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 21 «Śląsk» Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923
KFP 21 «Galicja» Dalla Torre i Hustache 1930

Uwagi:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków - locus typicus! dla C. galiciensis Ryb.