Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus inaffectatus (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy oraz południową Fennoskandię, sięgający na wschód po Syberię i Azję Mniejszą. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z dziesięciu krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk. Zasiedla ogrody, pastwiska, suche łąki i zbocza oraz miejsca o charakterze ruderalnym. Żyje na wieczorniku damskim - Hesperis matronalis L. i wieczorniku żałobnym - H. tristis L. W czerwcu i lipcu samice składają jaja w niedojrzałe owocki. Larwy w czerwcu-wrześniu żerują na niedojrzałych nasionach w łuszczynach; w sierpniu lub we wrześniu przepoczwarczają się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Daniel K. 1906); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Polentz 1942); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Smreczyński 1950, Cmoluch 1959b, Cmoluch 1972, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Krzyżanowice koło Pińczowa (Mazur M. i Wanat 1994), Pabianice (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Wrotków koło Lublina (Cmoluch 1959b, Cmoluch 1972), Gródek koło Hrubieszowa (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: Bukowiec woj. Jelenia Góra (Gerhardt 1900, Gerhardt 1910), Wleń (Gerhardt 1910), Michałowice woj. Jelenia Góra (Kolbe W. 1927); Beskid Zachodni: Siercza koło Wieliczki (Smreczyński 1950); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1950, Cmoluch 1959b, Cmoluch 1972), Monasterzec koło Leska (Petryszak i in. 1995); Pieniny: Krościenko (Petryszak 1980b, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Cmoluch 1959b, Cmoluch 1972)