Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, środkowej i południowej części Europy, na wschód sięgający po Bliski Wschód, a na południe po Algierię i Tunezję; notowany ponadto z prowincji Skandii w Szwecji i jako importowany do Ameryki Północnej. W Polsce bardzo pospolity, z wyjątkiem wyższych partii górskich występuje w całym kraju. Chowacz czterozębny zasiedla pola uprawne, ogrody, pastwiska, miedze, przydroża, zarośla, rumowiska, śmietniska i pobrzeża wód. Żyje na licznych krzyżowych - Cruciferae, dzikich i hodowlanych. Jako rośliny żywicielskie były wymieniane w piśmiennictwie: kapusta rzepak - Brassica napus L., kapusta warzywna - B. oleracea L., kapusta polna - B. campestris L., gorczyca jasna - Sinapis alba L., gorczyca polna - S. arvensis L., chrzan pospolity - Armoracia lapathifolia Gilib., rzodkiew zwyczajna - Raphanus sativus L., rzodkiew świrzepa - R. raphanistrum L., rzepicha błotna - Rorippa palustris (Leyss.) Bess., rzepicha leśna - R. silvestris (L.) Bess., rzepicha ziemnowodna - R. amphibia (L.) Bess., stulisz lekarski - Sisymbrium officinale (L.) Scop., stulisz Loesela - S. Loeselii L., stulisz sztywny - S. strictissimum L., czosnaczek pospolity - Alliaria officinalis Andrz. i dwurząd murowy - Diplotaxis muralis (L.) Dc. Postacie dojrzałe spotyka się w ciągu całego roku. Od marca do lipca samice znoszą jaja na górnej lub dolnej stronie ogonka, nerwu lub blaszki liściowej albo na łodydze. Jaja są umieszczane w jamkach wygryzionych żuwaczkami przez samice i pokryte jej wydzieliną. Jedna samica może złożyć 140-300 jaj. Larwy żerują w ogonkach liściowych, łodygach, rzadziej w korzeniach. Przepoczwarczają się w glebie na głębokości do 4 cm w otoczce z cząstek ziemi, spojonych wydzieliną larwy. Cały rozwój trwa około trzech miesięcy. W roku występuje jedno pokolenie. Chowacz czterozębny wyrządza niekiedy znaczne szkody w uprawach roślin krzyżowych, zwłaszcza rzepaku.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
[Brak szczegółowych danych o rozmieszczeniu]

Uwagi:
Wykazany z całej Polski poza Kotliną Nowotarską.