Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus pectoralis (Weise, 1895)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od Syberii i Bliskiego Wschodu do środkowej i zachodniej części Europy. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, ale nie jest jeszcze znany z niektórych krain. Występuje głównie na wilgotnych stanowiskach; poławiano go na łąkach, polach, przydrożach, żwirowiskach i pobrzeżach wód. Żyje na rzeżusze gorzkiej - Cardamine amara L., rzeżusze łąkowej - C. pratensis L. i rzeżusze włochatej - C. hirsuta L. Larwy żerują w łodygach i ogonkach liściowych, powodując na nich wyrośla, zawierające niekiedy wiele komór z larwami. Postacie dojrzałe spotykano ponadto na gorczyczniku pospolitym - Barbarea vulgaris R. Br. i tobołkach polnych - Thlaspi arvense L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937), okolice Pucka (Smreczyński 1974), Sopot (Białooki P.*); Pojezierze Pomorskie: Grzybno koło Kartuz (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Łęczyca (Smreczyński 1974); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Cholewicka-Wiśniewska 1981); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981); Dolny Śląsk (Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Künnemann 1920), Wrocław-Wojnów (Wanat M.*); Górny Śląsk: Czernica koło Rybnika (Kuśka 1973), Rydułtowy woj. Katowice (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1974), Kochanów koło Krakowa (Mazur M. 1983); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1899), Góry Krucze (Gerhardt 1903); Sudety Wschodnie: Kłodzko, Śnieżnik Kłodzki (Künnemann 1920); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1995), Barania Góra (Kuśka A.*), Babia Góra (Szypuła J.*); Kotlina Nowotarska: Jurgów (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1974, Petryszak i in. 1993); Pieniny (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1974, Petryszak 1982, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Petryszak 1995, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Gerhardt 1900b, Kuhnt 1912, Rüschkamp 1930b, Horion 1951); «Beskidy» (Gerhardt 1910); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)