Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ceutorhynchus pervicax (Weise, 1883h)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący zachodnią i środkową część Europy, docierający na północ do południowych obszarów Fennoskandii, a na wschód do Syberii i na Bliski Wschód; ponadto notowany z północnych Włoch i Bułgarii. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany na niżu i w części wyżynnej, częściej notowany z górzystych, południowych obszarów, ale nie znany jeszcze z Sudetów i Tatr. Zasiedla głównie tereny górzyste i podgórskie. Występuje w cienistych i wilgotnych miejscach w lasach liściastych, rowach, nad źródłami i strumieniami. Jako rośliny żywicielskie były w piśmiennictwie podawane: rukiew wodna — Nasturtium officinale R. Br., żywiec dziewięciolistny — Dentaria enneaphyllos L., żywiec gruczołowaty — D. glandulosa W.K., rzeżucha łąkowa — Cardamine pratensis L. i rzeżucha gorzka — C. amara L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Mścice koło Koszalina (Stachowiak P. 1986); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879, Cmoluch 1959b, Smreczyński 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Włocławek (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1883); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Legnica (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897, Gerhardt 1910), Wrocław-Leśnica (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1986, Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk: Taciszów woj. Katowice (Polentz 1937), Książenice koło Rybnika (Kuśka 1973), Jastrzębie-Zdrój (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Poczesna woj. Częstochowa (Lgocki 1908), okolice Krakowa (Smreczyński 1974); Wyżyna Małopolska: Modlica koło Łodzi, Chabielice woj. Piotrków Trybunalski (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: okolice Lublina (Smreczyński 1974); Roztocze (Cmoluch i in. 1994), rezerwat Jarugi (Kuśka A.*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Smreczyński 1974); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Dieckmann 1966c, Kuśka 1973, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993, Knutelski i Witkowski 1995), Wapienica i Rudzica koło Bielska Białej, góra Tuł, Kończyce Małe (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Smreczyński 1955, Smreczyński 1974, Cmoluch 1959b, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Stachowiak P. 1994); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Hoffmann 1954, Dieckmann 1972, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891, Schilsky 1909, Kuhnt 1912); «Śląsk» (Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Cmoluch 1959b, Smreczyński 1974); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)