Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus plumbeus Brisout, 1869
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek notowany z nielicznych stanowisk we wschodniej Francji, w Niemczech, Polsce, na Słowacji i w Mołdawii. W Polsce znany tylko z siedmiu krain. Zasiedla głównie gleby piaszczyste; poławiano go na polach, ugorach, miedzach, przydrożach, rumowiskach i miejscach ruderalnych. Chowacz monofagiczny, odbywający rozwój na pszonaku drobnokwiatowym — Erysimum cheiranthoides L. Larwa tego chowacza żeruje w szyi korzeniowej powodując wyrośla; na silnie zaatakowanych roślinach okrągławe wyrośla stykają się ze sobą. Przepoczwarczenie następuje we wrześniu lub październiku, według jednych autorów w glebie, według innych w wyroślach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna (Tenenbaum 1938, Smreczyński 1956), Warszawa i okolice (Tenenbaum 1938, Smreczyński 1974); Podlasie: Radzyń (Cmoluch 1981b); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław, Leśna Woda koło Oławy (Szypuła i Wanat 1996); Wyżyna Małopolska: Umianowice koło Jędrzejowa (Smreczyński 1956), okolice Jędrzejowa (Smreczyński 1974), Łódź (Wanat 1987); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1981b); Roztocze: Krasnobród (Szypuła i Wanat 1996); Polska (Horion 1951, Dieckmann 1967, Dieckmann 1972, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Franck 1929, Horion 1951, Dieckmann 1963, Lohse 1983, Koch K. 1992)