Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus plumbeus Brisout, 1869
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek notowany z nielicznych stanowisk we wschodniej Francji, w Niemczech, Polsce, na Słowacji i w Mołdawii. W Polsce znany tylko z siedmiu krain. Zasiedla głównie gleby piaszczyste; poławiano go na polach, ugorach, miedzach, przydrożach, rumowiskach i miejscach ruderalnych. Chowacz monofagiczny, odbywający rozwój na pszonaku drobnokwiatowym — Erysimum cheiranthoides L. Larwa tego chowacza żeruje w szyi korzeniowej powodując wyrośla; na silnie zaatakowanych roślinach okrągławe wyrośla stykają się ze sobą. Przepoczwarczenie następuje we wrześniu lub październiku, według jednych autorów w glebie, według innych w wyroślach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Nizina Mazowiecka Podkowa Leśna Tenenbaum 1938, Smreczyński 1956
KFP 21 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Tenenbaum 1938, Smreczyński 1974
KFP 21 Podlasie Radzyń Cmoluch 1981b
KFP 21 Puszcza Białowieska Polana Białowieska Wanat 1994
KFP 21 Dolny Śląsk Wrocław, Leśna Woda koło Oławy Szypuła i Wanat 1996
KFP 21 Wyżyna Małopolska Umianowice koło Jędrzejowa Smreczyński 1956
KFP 21 Wyżyna Małopolska okolice Jędrzejowa Smreczyński 1974
KFP 21 Wyżyna Małopolska Łódź Wanat 1987
KFP 21 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1981b
KFP 21 Roztocze Krasnobród Szypuła i Wanat 1996
KFP 21 Polska Horion 1951, Dieckmann 1967, Dieckmann 1972, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Pomorze» Franck 1929, Horion 1951, Dieckmann 1963, Lohse 1983, Koch K. 1992