Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus posthumus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią, południową i środkową część Europy, docierający na północ do Danii i południowych prowincji Szwecji. W Polsce spotykany niezbyt często na niżu i wyżynach. Występuje w miejscach suchych i nasłonecznionych — na polach, pastwiskach, ugorach, rumowiskach, zboczach, w środowiskach ruderalnych i piaszczystych laskach sosnowych. Roślinami żywicielskimi tego ryjkowca są: chroszcz nagołodygowy — Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br., pieprzyca polna — Lepidium campestre (L.) R. Br. i pieprzyca gruzowa — L. ruderale L. W maju samica składa jaja w szypułkę owocka. W czerwcu-lipcu larwy żerują na niedojrzałych nasionach w łuszczynkach. W lipcu dorosłe larwy opuszczają miejsce żerowania, spadają na ziemię, gdzie przepoczwarczają się; młode imagines ukazują się po dwóch-trzech tygodniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1974); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1883, Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica, Ziębice (Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Gerhardt 1910), Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka 1971); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Dieckmann 1966, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Modlica koło Łodzi, Rogów koło Koluszek, Chotel Czerwony (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Wymysłów woj. Tarnobrzeg (Cmoluch 1986b); Nizina Sandomierska: Margole woj. Zamość (Tenenbaum 1913), okolice Tarnowa (Smreczyński 1974); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Dieckmann 1966, Smreczyński 1974, Mazur M. 1994); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Pomorze» (Franck 1929e); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912, Dieckmann 1966, Smreczyński 1974); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1910)