Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ceutorhynchus puncticollis (Boheman in Schönherr, 1845)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony we wschodniej i środkowej części Europy. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Ryjkowiec kserofilny, występujący głównie na miejscach piaszczystych - suchych zboczach, rumowiskach, pobrzeżach dróg, w zaroślach i wzdłuż murów. Według S. Smreczyńskiego (1974) żyje w Polsce i w północnej części środkowej Europy wyłącznie na pyleńcu pospolitym — Berteroa incana (L.) Dc, natomiast w Austrii Dolnej i na Węgrzech na pszonaku siwym — Erysimum canescens Roth i pszonaku jastrzębcolistnym — E. hieraciifolium L. Według M. Wanata* imago przebywa zwykle na ziemi przy szyjce korzeniowej Berteroa incana (L.) Dc. i rzadko obserwuje się je wyżej na roślinie. Informacje S. Smreczyńskiego o rozwoju na roślinach z rodzaju Erysimum L. w Austrii i na Węgrzech odnoszą się najprawdopodobniej do opisanego w 1981 r. Ceutorhynchus strejceki Dieckm., bardzo podobnego do Ceutorhynchus puncticollis (Boh.).
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Krępiec woj. Gdańsk (Kniephof 1935h); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń (Białooki P.*), Małków nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1900b, Gerhardt 1900d, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1908), Wrocław-Huby (Wanat M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), rezerwat Przęślin w Chotlu Czerwonym (Mazur M. i Wanat 1994), Rogów koło Koluszek, Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Fedorko 1966, Mazur M. 1992); Roztocze: Górecko Kościelne woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Dieckmann 1981b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Reitter 1916, Horion 1951)