Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus rhenanus (Schultze, 1895b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej części Europy, docierający na zachód do Nadrenii, Turyngii i Saksonii, a na północ do Danii i południowych obszarów Skandynawii. W Polsce chrząszcz mało znany, wykazywany z nielicznych stanowisk tylko w dziesięciu krainach na niżu i wyżynach. Ryjkowiec kserotermofilny, występujący na polach, miedzach, suchych zboczach, rumowiskach, w zaroślach i koło murów. Żyje na pszonaku drobnokwiatowym — Erysimum cheiranthoides L. i pszonaku jastrzębcolistnym — E. hieraciifolium L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Wielka Wieś woj. Słupsk (Smreczyński 1929); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931), Siekierki woj. Szczecin (Neresheimer i Wagner H. 1939, Wagner H. 1944c); Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna koło Warszawy (Tenenbaum 1938), okolice Warszawy (Smreczyński 1974); Dolny Śląsk: Wrocław (Szypuła i Wanat 1996); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1974), okolice Zabierzowa (Witkowski Z. 1975), Prokocim koło Krakowa (Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1974, Wanat 1987, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska: Opoka Duża woj. Tarnobrzeg (Cmoluch 1986b, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i Łętowski 1990, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. i Wanat 1994); Nizina Sandomierska: rezerwat Las Klasztorny koło Leżajska (Łętowski 1994); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955c); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Pomorze» (Tenenbaum 1938)