Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus scapularis (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek od Syberii Wschodniej po Europę Zachodnią: w Europie na północ w Skandynawii docierający w przybliżeniu do koła podbiegunowego. Chociaż nie notowano go z wielu krain, jest rozsiedlony w Polsce prawdopodobnie na obszarze całego kraju prócz wyższych partii górskich. Występuje na piaszczystych i mulistych brzegach wód płynących i stojących, bagnistych łąkach i w rowach. Jako rośliny żywicielskie larw były podawane rzepicha błotna — Rorippa palustris (Leyss.) Bess. i rzepicha ziemnowodna — R. amphibia (L.) Bess. Samica składa jaja w kwietniu-maju w łodygę. Larwy żerują w dolnej części łodygi i szyi korzeniowej; w czerwcu-lipcu przepoczwarczają się w miejscu żerowania.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Rokitnica koło Pruszcza Gdańskiego (Kniephof 1935g); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Złotoria koło Torunia (Białooki P.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Smreczyński 1932), Rogoźno koło Łowicza (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy, Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Gerhardt 1874, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Leder 1872, Kolbe W. 1921b); Wzgórza Trzebnickie: Borów (Kolbe W. 1921b), Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981, Szypuła i Wanat 1996); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego, Krasnobród (Szypuła i Wanat 1996); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994); Bieszczady (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Hoffmann 1954, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Północna (Koch K. 1992); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Kuhnt 1912)