Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus scrobicollis (Neresheimer et Wagner, 1924)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Mało znany gatunek, opisany przed 70 laty, notowany z nielicznych stanowisk w środkowej części Europy. W Polsce należy do wielkich rzadkości — wykazano go dotychczas tylko z sześciu krain. Żyje na czosnaczku pospolitym — Alliaria officinalis Andrz., roślinie rosnącej w wilgotnych lasach liściastych i zaroślach. Bionomia i rozwój tego chowacza nie są poznane. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach od maja do sierpnia, a zimujące osobniki w ściółce i detrytusie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: rezerwat Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1994b); Dolny Śląsk: Wrocław, rezerwat Łacha Jelcz (Szypuła i Wanat 1996); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Smreczyński 1950, Smreczyński 1974, Petryszak i Mazur 1981, Mazur M. 1983); Nizina Sandomierska (Petryszak i Mazur 1981, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Petryszak 1988); Beskid Wschodni: Hołubla koło Przemyśla (Szypuła i Wanat 1996); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Stachowiak P. 1994); Polska (Horion 1951, Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)