Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus strejceki Dieckmann, 1981b
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Ryjkowiec mało znany, niedawno opisany, notowany z Polski, ponadto ze Słowacji, Moraw, Węgier i Austrii oraz Ukrainy, Bułgarii i Anatolii. Wykazany u nas na podstawie dwóch zeszłowiecznych okazów ze zbioru K. Letznera, dlatego też współczesne występowanie omawianego gatunku w naszym kraju winno być potwierdzone nowymi materiałami. Występuje na terenach piaszczystych i wapiennych zboczach, na polach, przydrożach, rumowiskach, śmietniskach, koło murów i płotów. Poławiany na roślinach zielnych należących do rodzajów: pszonak — Erysimum L., stulisz - Sisymbrium L. oraz na nie występującej u nas ożotce — Syrenia Andrz. Bionomia tego chowacza nie jest znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: