Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus turbatus (Schultze, 1903b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu poprzez Półwysep Bałkański do Europy Środkowej, środkowej i północnej Francji oraz Anglii. W Polsce ryjkowiec ten należy do rzadkości — notowano go z dwunastu krain, przeważnie z pojedynczych rozproszonych stanowisk. Występuje na polach, ugorach, miedzach, pastwiskach, pobrzeżach dróg i miejscach ruderalnych. Żyje na pieprzyczniku przydrożnym — Cardaria draba (L.) Desv. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach w maju-czerwcu. Larwy żerują w łuszczynkach, żywią się nasionami, a przepoczwarczają się w glebie. Nowe pokolenie ukazuje się we wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Krąpiel koło Stargardu Szczecińskiego (Obarski 1958); Pojezierze Mazurskie: woj. olsztyńskie (Obarski 1959, Obarski 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Leszna (Obarski 1958), woj. poznańskie (Obarski 1959), Grębocice koło Głogowa (Szypuła i Wanat 1996), Żagań (Szypuła J.*); Nizina Mazowiecka: Reguły (Obarski 1960b, Obarski 1963); Dolny Śląsk: Wrocław (Pomorski 1984, Szypuła i Wanat 1996); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1929, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Dwikozy (Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska: Lublin (Cmoluch i Łętowski 1990); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i Łętowski 1990, Cmoluch i in. 1994); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955c, Smreczyński 1974), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1982); Tatry (Knutelski i Kuśka 1991); Polska (Neresheimer i Wagner H. 1935, Obarski 1961, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)