Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ceutorhynchus unguicularis Thomson, 1871
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek europejski, szeroko rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i południowych obszarów Fennoskandii przez środkową część kontynentu po Włochy, Rumunię i Bułgarię. W Polsce notowany z ośmiu krain południowych, ponadto jednorazowo z Mazur, ale dane te winny być potwierdzone z uwagi na wymagania ekologiczne tego gatunku. Jest ryjkowcem kserotermofilnym. Zasiedla suche łąki, widne lasy i zarośla, słoneczne zbocza i przydroża. Żyje na gęsiówce Gerarda — Arabis Gerardi Bess., gęsiówce szorstkowłosistej — A. hirsuta (L.) Scop., gęsiówce wieżyczkowatej — A. turrita L., wieżyczce gładkiej — Turritis glabra L. oraz gorczycznikach — Barbaraea R. Br.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968); Górny Śląsk: góra Zborów koło Zawiercia (Kuśka 1977); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1929, Smreczyński 1974, Kuntze i Noskiewicz 1938, Dieckmann 1960, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994), Podlesice koło Zawiercia, Olsztyn koło Częstochowy (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Krzemionki Opatowskie (Kuśka 1989c), Biała Góra (Petryszak 1991, Cmoluch i in. 1994), Pińczów (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Łęczna (Cmoluch 1971, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983); Roztocze: rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971), Józefów Biłgorajski (Wanat M.*); Beskid Zachodni: Nowy Sącz (Petryszak 1982, Petryszak 1993b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1995c, Smreczyński 1974), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Pieniny (Kuntze i Noskiewicz 1938, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Dieckmann 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)