Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ranunculiphilus faeculentus (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony od wschodniej Francji, Włoch i środkowej Europy przez Półwysep Bałkański do Kaukazu i Turcji. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w południowej i zachodniej części kraju. Spotykany na polach, ugorach, miedzach, suchych zboczach i miejscach ruderalnych. Żyje na ostróżeczce polnej — Consolida regalis S.F. Gray, roślinie rosnącej głównie wśród zbóż. Postacie dojrzałe łowiono na roślinach od maja do września.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1994b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Neresheimer i Wagner H. 1939); Dolny Śląsk: Wrocław-Swojczyce, Kowale (Polentz 1937), Złotoryja (Polentz 1942); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1974, Szymczakowski 1960, Mazur M. 1983, Mazur M. 1994f, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994), Bogucice koło Pińczowa (Kuśka A.*), Pińczów (Szypuła J.*); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Cmoluch 1963, Smreczyński 1974, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994), Tarnogóra koło Izbicy (Wanat M.*); Roztocze: Łabunie koło Zamościa (Cmoluch 1959b, Cmoluch 1963), Kąty II koło Zamościa (Wanat M.*); Polska (Dieckmann 1972, Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Horion 1951, Smreczyński 1974, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)