Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oprohinus consputus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, wykazany z jedenastu krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk, przy tym dane o występowaniu na Mazowszu, Śląsku Dolnym i Wzgórzach Trzebnickich oparte były na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje głównie na miejscach suchych, rzadziej wilgotnych — na polach uprawnych, piaszczystych i wapiennych pagórkach, przydrożach, miejscach ruderalnych, w lasach i zaroślach. Żyje na różnych gatunkach czosnków — Allium L. Postacie dojrzałe spotyka się na roślinach od kwietnia do września. Larwy żerują w rurkowatych liściach; mogą przechodzić do innych, a nawet na szczyty łodyg kwiatowych. Przepoczwarczenie następuje w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Wagner H. 1943
KFP 21 Nizina Mazowiecka Warszawa-Wawer Osterloff 1883
KFP 21 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1873, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 21 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871
KFP 21 Górny Śląsk Pawłów koło Raciborza Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871
KFP 21 Górny Śląsk Racibórz Roger 1856, Reitter 1870
KFP 21 Górny Śląsk góra Zborów koło Zawiercia Kuśka 1977
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Smreczyński 1974, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Podlesice koło Zawiercia Kuśka A.*
KFP 21 Roztocze Wychody woj. Zamość Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1994
KFP 21 Nizina Sandomierska Bolestraszyce koło Przemyśla Wanat M.*
KFP 21 Sudety Zachodnie Wleń, Jelenia Góra Szypuła J.*
KFP 21 Beskid Zachodni Cieszyn Wanka 1917b
KFP 21 Beskid Zachodni rezerwat Kopce koło Cieszyna Kuśka 1982
KFP 21 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1974
KFP 21 Beskid Wschodni Pogórze Przemyskie Petryszak 1982
KFP 21 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994
KFP 21 «Śląsk» Kraatz 1868, Horion 1951, Petryszak 1982
KFP 21 «Brama Morawska» Petryszak 1982