Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ethelcus denticulatus (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy, sięgający na wschód po Kaukaz. W Polsce dość rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w dziesięciu tylko krainach. Jest ryjkowcem kserotermofilnym, spotykanym na miejscach nasłonecznionych, zwłaszcza na glebach wapienno-gliniastych — na polach, ugorach, miedzach i w ogrodach. Żyje na maku lekarskim — Papaver somniferum L. i maku polnym — P. rhoeas L. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach od końca kwietnia do sierpnia; przebywają zwykle pod liśćmi przyziemnymi i rzadko przechodzą na górne części rośliny. W maju-lipcu samice składają jaja pojedynczo na szyi korzeniowej. Larwy żerują w korzeniu, a przepoczwarczają się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910), Szczyglice koło Głogowa (Szypuła i Wanat 1996); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1883), Warszawa-Bielany, Radzymin (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska: Siemianówka (Wanat 1994); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Mazur M. 1983, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994), Skowronno koło Pińczowa (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i in. 1979, Łętowski 1981, Mazur M. 1983, Cmoluch i in. 1988), Tarnogóra koło Izbicy, Opoka Duża koło Annopola (Wanat M.*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1886, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. 1992), Józefów Biłgorajski (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Zarzecze koło Sieniawy (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Pomorze» (Horion 1951); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)